Miljø

BOENs produkter består av naturmaterialer.
De har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst mulig grad.

I dag kommer mer enn 95% av all råmateriale som brukes i produksjonen fra europeiske skoger som har treplantingsprogrammer eller innehar sertifikater som f.eks FSC® eller er i en prosess for å skaffe seg slike sertifikater.

BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC® (chain of custody system). Som en produsent av trevarer har BOEN en viktig tradisjon å videreføre. Dialog med miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter samt investering i ny teknologi gjør det mulig for oss å redusere avfall til et minimum. Utvikling av alternative produkter til eksotiske tresorter er et annet eksempel på BOENs vektlegging på miljø.

Boen tilbyr produkter som respekterer miljøet og mennesker. Lim og annen overflatebehandling produserer ikke noe form av farlig avgassing eller andre bi-produkter.

Lamellparkett er meget ressursbesparende i forhold til massivparkett. Hele 3/5 av produktet består av hurtigvoksende nåletre, som sikrer et tilnærmet stabilt produkt. Sagspon og høvelflis er naturlige biprodukter som i sin helhet utnyttes i fabrikkens fyringsanlegg for tørker, ovner og varmtvann. Produksjonsmetodene hos BOEN etterlater seg ingen giftige eller farlige biprodukter.