Krav til undergulv

Avvik på undergulvet ifølge Norsk Standard er max +-2 mm over en målelengde på 2 meter. Ujevnheter i undergulvet kan utbedres ved sparkling.

Fuktinnhold

Nybygg inneholder mye byggfukt etter støping, muring, pussarbeider, sparkling, tapetsering, maling og andre våte prosesser. Fuktinnholdet i bygningen skal i følge Norsk Standard ikke vere lavere enn 35 % eller høyere enn 60 % før fuktømfintlige materialer tas inn.
Standarden krever også at bygget er lukket og at aktiviteter som kan påføre parketten skader, er utført innen parketten tas inn i bygningen. Husk at over betong skal det alltid benyttes min 0,2 mm fuktsperre.

Temperatur

Temperaturen i rommet skal permanent ligge mellom 18-22`C. Før montering bør parketten lagres i min. 2 døgn i rommet der den skal legges p.g.a. aklimatisering. Viktig at temperaturen er mellom 18-22`C innen parketten tas inn i bygget. Heltre skal lagres i min. 4 dager. Viktig at pakkene forblir uåpnet til parketten blir montert.

Oppvarming

Peis, vedovn og varmepumpe avgir varme som resulterer i tørr luft. Benytt gjerne en fuktmåler for å skjekke om fuktinnholdet tilfredstiller NS krav. Er fuktinnholdet lavere enn 35%, kan en luftfukter benyttes. Varmepumpe bør plasseres høyt på veggen for å oppnå bedre sirkulasjon av luften.