Slik du tar vare på ditt lakkerte gulv

Vedlikehold lakkerte gulv

Rengjøring
Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping.

Ved vasking tilsettes 25 ml BOEN Cleaner til 5 liter vann eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6‐7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker.

Overflaten tåler de vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/BOEN Cleaner, eller forsiktig med white‐spirit. Ved eventuelt bruk av white‐spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.

Dersom det oppstår felter hvor lakken blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med BOEN Refresher, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er blitt

Vedlikehold
Lakkerte gulv vedlikeholdes med BOEN Refresher. BOEN Refresher frisker opp matte lakkflater, beskytter lakken og gir en glansfull slitesterk overflate. Private hjem bør vedlikeholdes en gang hvert annet år, eller etter behov. Gulv i offentlig miljø (kontor, etc.), eller andre gulv med høy slitasje, bør behandles to til tre ganger pr. år, eller etter behov.

Viktig
Vi anbefaler å bli enige om et vanlig vedlikeholdsprogram med parkettleggeren.